Contact

تھاں آپری بات ہینٹھا ݙِنوڑے فارم خاں میل خگئی۔ تھاں نا آپرو ناں، ای میل جاں جگہارو ناں ݙیوݨ ری اُتری تک لوڑھ کونی جِتری تک تھاں خاں پوچھیو نی جاوے۔

Target Image